2016-12-14

Pastorn bloggar

V50 - 51
Hej detta är det sista mailet för i år.
Det är adventsgudstjänst på söndag, begravning för Ingemar Beiron på tisdag kl.11:00 i Lugnås kyrka, vi ställer därför in bönen på tisdag.
Det finns församlingsmedlemmar på asylboendet som gärna vill åka till begravningen, vill du skjutsa någon av dem så blir de glada. Jag har kontaktinformation om du behöver.
Sen firar vi Jul i kyrkan på Juldagskvällen.
Jag kommer åka ut med julblommor på fredag och under julveckan.

Lukas 2
25I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, 26och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. 27Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, 28tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:

29"Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
30Ty mina ögon har skådat frälsningen
31som du har berett åt alla folk,
32ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel."

Vi tänker och ber för Beirons familjen.
Vi ber extra för Bernt Bäckvall, och hans alvarliga situation.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.

I kyrkan finns en hjälp i form av ett papper: "Så kan du berätta om din tro för vännerna" pröva tipsen, vetja!
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för Ingemar Beirons anhöriga och för Bernt Bäckvall situation.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v50
Sö 10 Gudstjänst, Fjärde advent, Magnus Viklund predikar
Ti Bön inställd

v51
Sö 18 Jul Gudstjänst, Magnus Viklund, Tor-Gunnar Beiron, sång och musik.
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats

v52
Ti 10 Bön

Med en önskan om en God Jul och Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-12-06

Pastorn bloggar

V49
Ps 105
1Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk!
2Sjung och spela till hans ära,
tala om alla hans under!
3Prisa stolt hans heliga namn,
de som söker Herren må glädja sig.
4Sök er till Herren och hans makt,
träd ständigt fram inför honom.
5Tänk på de under han har gjort,
hans tecken och hans domslut,
6ni barn till Abraham, hans tjänare,
söner till Jakob, hans utvalde.

Vi tänker och ber för Beirons familjen.
Vi ber extra för Bernt Bäckvall, och hans alvarliga situation, hans lever är mycket dålig.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.

I kyrkan finns en hjälp i form av ett papper: "Så kan du berätta om din tro för vännerna" pröva tipsen, vetja!
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för Ingemar Beirons anhöriga och för Bernt Bäckvall situation.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v49
Fr 19 PULS, Julavslutning
Sö 09:30 Sångövning
Sö 10 Gudstjänst, Tredje advent, Mats Forsberg predikar, Skattkammaravslutning, nattvard, insamling till mission, kyrkkaffe
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats
To 18:30 Sångövning
www.lugnaspingst.se

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-11-30

Pastorn bloggar

V48
Sorg och saknad har drabbat församlingen, Ingemar Beiron har dött i lördags efter en hjärtinfarkt. Vi kommer ha parentation på söndag. Vår tröst finns hos Herren, som nu har tagit emot Ingemar hemma hos sig. Vi tänker på och ber för Britt och de närmaste.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.

I kyrkan finns en hjälp i form av ett papper: "Så kan du berätta om din tro för vännerna" pröva tipsen, vetja!
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för Ingemar Beirons anhöriga och för Bernt Bäckvall situation.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v48
Sö 09:15 Sångövning
Sö 10 Församlingsmöte, Andra advent, parentation till Ingemar Beiron minne, Magnus Viklund predikar
Sö 17 Julsångsövning
Ti 10 Bön
www.lugnaspingst.se

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-11-22

Pastorn bloggar

V47
Åtta personer från vår församling var med på Pingst Ledare i Jönköping i lördags, tillsammans med 700 andra ledare från hela södra Sverige. Inspirerande och uppmuntrande var det, och någon ny tanke kanske blir verklighet i vår församling.
Jag gillar att Pingst vill inspirera och uppmuntra även ideella ledare, de är ju de som bär församlingarna och all dess verksamhet. Mycket bra initiativ!

Ta med släkt och vänner, på söndag kl 16:00 firar vi första advent tillsammans både stora och små.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen. Det finns även en lista om du vill hjälpa till PULS med fika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v47
Fr 19 PULS
Sö 16 Tillsammansgudstjänst för stora och små, Första advent fika.
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats
www.lugnaspingst.se

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-11-15

Pastorn bloggar

V46
På lördag åker åtta ledare från vår församling till Jönköping och "Pingst ledare" det är ett nätverk och en samling ämnat för ideella ledare i våra församlingar. Det är för att uppmuntra och utrusta de som tjänar Gud i våra församlingar, så att de kan fortsätta det goda verket som pågår runt omkring i vårt land.

Det blir ingen Lucia i år. Men vi kommer att fira första advent med både barn och vuxna. Barn och ungdomsrådet ordnar en Tillsammansgudstjänst.

Sedan firar vi Jul på Juldagskvällen i kyrkan, visst är det härligt med jul sånger och musik, vill du sjunga eller spela så är du välkommen. Ta med släkt och vänner i jul.

Läs om de olika samlingarna i vårt nya mötesblad.

På torsdag förmiddag mellan 09:00-12:00 samlas en del av Skaraborgs pingstpastorer till frukost i vår kyrka. Det kan bli uppemot ett 20-tal. Vi brukar samlas några gånger per termin till frukost, samtal och bön.


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen. Det finns även en lista om du vill hjälpa till PULS med fika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v46
Sö 10:30 Ekumeniskgudstjänst i Bredsäterskyrka, Karin Sterzel, Magnus Viklund.
Må 18 Hobby för barn, terminsavslutning.
Ti 10 Bön
On 18:30 Mötesplats

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-11-08

Pastorn bloggar

V45
Söndagens Gudstjänst var välbesökt, härligt att välkomna tre nya medlemmar: Farzad, Mohammad och Roghaye, vår utmaning är ny att få dem att känna sig hemma i Lugnås Pingstförsamling och hjälpa dem på alla sätt. Men samtidigt så flyttade tre medlemmar: Tobias, Linda och Fredrik, tråkigt men vi får bara välsigna dem och hoppas de får tjäna Herren ännu mer i deras nya församlingar.

Bibelstudier
Vi hade några fantastiska bibelstudier om tungotalet med Pascal Andréasson, dessa finns att lyssna på om du går till våran hemsida.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen. Det finns även en lista om du vill hjälpa till PULS med fika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v45
Fr 19 Puls för ungdom
Sö 10:30 Gudstjänst, Magnus Viklund predikar, nattvard.
Må 18 Hobby för barn
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-11-01

Pastorn bloggar

V44
I glädje och sorg, i med eller mot gång, så är Jesus där nära, mycket nära dig. Jag älskar det med Jesus, att när man är "ur fas", distraherad, nedstämd eller trött, så kan man bara ta en stund i bön och prisa Gud, då börjar man centreras och komma i fas igen. Det som kändes jobbigt känns inte lika jobbigt lägre. Ibland fastnar man i sitt människoperspektiv på tillvaron istället för att tänka i Gudsperspektiv. Allt handlar inte om mig och mitt. Det bekymmer som står framför mig kanske ser stort ut för mig som människa, men för Gud, inga problem! Så har du spårat ur, be en stund så kan Gud lyfta dig upp på spåret igen.

Pingstledare
Sista anmälningsdag för "Pingstledare" är flyttat fram till den 6 November. Så om du har inte hunnit med att anmäla dig, chansen finns ännu, gå in på pingst.se/ledare och anmäl dig via gruppanmälan jag kan skicka ett meddelande med fakturareferens nummer till dig om du hör av dig eller kolla på lathunden i kyrkan. Häng på om du är ledare, vet ja!

Bibelstudier
Vi hade några fantastiska bibelstudier om tungtalet med Pascal Andréasson, dessa finns nu att lyssna på om du går till våran hemsida.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen. Det finns även en lista om du vill hjälpa till PULS med fika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v44
Sö 10:30 Församlingsmöte, Magnus Viklund predikar, Skattkammaren för barn.
Må 18 Hobby för barn
Ti 19 Bön

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-10-25

Pastorn bloggar

V43
Halleluja! Vilken härlig helg även denna vecka. Tre fd. muslimer döpta till Kristus. Käre Jesus vad underbart. De kommer från en religion som talar ner den kristna tron, som uppmanar till att bekämpa kristna och om du konverterar själv till Kristus ska du dö. Dessa tre som döptes har gått i dopskola hos mig med tolk 6 gånger.
Sen var tolken Leila en välsignelse från ovan, hela gudstjänsten blev översatt till persiska och eftersom Farzad hade bjudit med flera persiktalande muslimer till Gudstjänsten så fick de höra evangelium på sitt eget språk. De fick höra vittnesbörd om muslimer som kommer till tro i Tanzania genom Michael Ryefalk som predikade. Helt fantastiskt!
Vi får hjälpas åt i bön för dessa ny döpta och även bjuda hem dem och få dem att känna sig hemma. Vi ber även för dessa som fortfarande är muslimer att Guds ord ska verka på dem till frälsning.

På Söndag predikar Pontus Olausson, prästen från Vara som nu jobbar som sprängare här i Lugnås, ny inflyttad till Nysäter och brukar besöka våra Gudstjänster.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v43
Fr 19 PULS ungdomssamling
Sö 10:30 Gudstjänst, Pontus Olausson predikar.
Må 18 Hobby för barn
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats, för alla språk och kulturer

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-10-18

Pastorn bloggar

V42
Halleluja! Vilken härlig helg. Den Helige Ande verkade i vår församling i helgen, många blev berörda och välsignade. Bra undervisning om tungotalet, sök den gåvan - ge inte upp. Men det är inget tvång men den är bra för dig. Du som har gåvan använd den mycket.
Nu på söndag kommer Michael Ryefalk predikar och talar om sitt missionsuppdrag i Tanzania. Dessutom så har vi dopförrättning för tre personer som vill ge sitt liv helt och fullt till Jesus.


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v42
Sö 10:30 Gudstjänst med Michael Ryefalk, Dop, Lena sjunger.
Må 18 Hobby
Ti 10 Bön

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-10-11

Pastorn bloggar

V41
Hej, nu är jag 3 barns pappa och det är helt fantastiskt, förutom att jag är mera trött än vanligt då, förståss. Vi fick en frisk och fin liten flicka som heter Ester. Nyfödda barn ska hålla sig undan folksamlingar den första tiden så det kan dröja någon vecka innan Ester och Sara dyker upp på våra gudstjänster.

Vi får besök av Pascal Andreasson på lördag, då ska han undervisa oss om kring Andens dop och tungotalets gåva. Kom och var med. Vi börjar 17:00 med en kaffe paus innan andra passet 19:00. sedan predikar han även på söndagen. Pascal är en mycket god förkunnare påläst och karismatisk.

Men kom redan ikväll till kyrkan så ska vi samtala om Lugnåshelgen, om dess framtid och form.


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning behövs fyllas i. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v41
Fr 19 PULS
Lö 17 och 19 Undervisning om Andens dop och Tungotal med Pascal Andréasson
Sö 10:30 Gudstjänst med Pascal Andréasson, Skattkammaren
Må 17:30 Hobby bad
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-09-13

Pastorn bloggar

V37
Vi har en intressant höst med många besökande talare och så har vi dop den 23 oktober.
Sen har vi Puls som drar igång på fredag med ett gäng nya ungdomar. Detta är böneämnen. Vi har en bönevecka som pågår just nu. Var med och be för församlingen. Vi ber att vi får vara i Gudsvilja, att den Helige Ande får utgjutas bland oss, vi ber för våra verksamheter, för de som ska döpas, för musik i våra gudstjänster, för vår målsättning att 10 ska bli frälsta innan årets slut och mycket mer. Så häng med och be med oss sätt ditt tillit till Gud. Gud kan göra större ting än vi tror.

Sen vill jag uppmuntra er att söka er kallelse: Vad är Guds speciella plan för dig?
Är det att vara en vän till någon av dess asylsökande? Är det att bli en ungdomsledare för Puls i höst? Är det att inspirera din hemgrupp? Är det att vara en hjälp och ett ljus för dina arbetskamrater? Är det att leda sång eller spela instrument i församlingen? Är det att bli en engagerad tekniker i våra gudstjänster? Är det att be för människor? Prata med Jesus om detta. Det kanske är dags för dig att ta ett nytt steg. Kanske avsluta något annat som du är engagerad i och börja tjäna Gud. Upplever du att du vill gå vidare eller har kanske tom fått insikt, tala med någon församlingstjänare eller mig så kan vi hjälpa dig in i din nya roll.


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning behövs fyllas i. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v37
Fr 19 Bön, 19 PULS terminsstart
Lö 10 Bön
Sö 10:30 Gudstjänst, Vachan och Firoza från Svensk-Indiska Agape missionen, Skattkammaren för barn.
Må 18 Hobby terminsstart
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats


Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-09-06

Pastorn Bloggar

V36
Jakob brev 1
26Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd. 27Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader.

Vi har fått allt av vår Fader genom Kristus: livet, hoppet, glädjen, ljus, frid, mening, Ja vi kallas även Guds barn. Tänk er Gud barn med allt vad det innebär av trygghet, Guds omsorg, framtid och kärleks förhållande, det är så stort. Men samtidigt som vi får allt detta, så vill Fadern att hans barn ska uppfostras och lyda. Det betyder att vi måste följa det Gud tycker är rätt. Ett exempel i Jakobs brev här, att kunna tygla vår tunga, Jakob nämner även att vi ska vara sen till vrede.
Låter vi som Guds barn allt bara rulla på, eller tar vi såna här ord på allvar. Jobbar vi tex. på att få en snällare tunga, eller låter vi den härja fritt och både såra och förbanna?
Tar vi Guds vilja på större allvar så tror jag även att Gud tar vår vilja på större allvar.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning behövs fyllas i. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v36
Sö 10:30 Församlingsmöte, Kurt Larsson, nattvard, förhandlingar.
Ti 10 Bön
On 19 Bön
To 10 Bön


Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-08-30

Pastorn bloggar

V35
Psalm 92:
2Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
3att var morgon förkunna din nåd
och var natt din trofasthet
4till toner av tiosträngad harpa,
till lyrans klang.
5Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,
jag jublar över vad du har gjort.
6Herre, vilken storhet i ditt verk,
vilket djup i dina planer!


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning behövs fyllas i. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v35
Sö 10:30 Gudstjänst, Mats Forsberg, förhandlingar. 18 Ledarupptakt barn och ungdom.
Ti19 Bön
On 18:30 MötesplatsMed en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-08-23

Pastorn bloggar

V34
Tack Jesus för alla bönesvar! Tack för fint väder på vårt läger, tack för att allt praktiskt funkade bra, tack för att du berörde barnen, tack för att du gav lägret en positiv känsla med mycket glädje och värme. Tack Jesus för att du var där!


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

V34
Sö 10:30 Gudstjänst, Magnus Viklund.
Ti 10 Bön, 19 Styrelsemöte

v35
Sö 10:30 Församlingsmöte, Mats Forsberg, förhandlingar. 18 Ledarupptakt barn och ungdom.
Ti19 Bön
On 18:30 MötesplatsMed en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-08-16

Pastorn bloggar

V33
Nu är det lägerförberedelser på gång, vi ber för lägret.

Är det någon som har bilstolar att låna ut, vi behöver typ tre stycken stolar som gäller för 1-4 års de brukar vara bakåtvända, till på söndag, så att de nyfrälsta från Iran/ Afganistan kan ta med sina barn till Segolstorp.

Vårterminen var spännande med fyra frälsta och ett dop. Vårt idoga arbete ger äntligen skörd. Jag tror att höstterminen blir minst lika spännande. Jag kommer bland annat hålla en rejäl dopskola i typ 7-8 söndagar med tolkning till persiska.

Men vi behöver innesluta de som är nyfrälsta i bön, be om beskydd, om välsignelse, om ledning, att de får växa i sin tro. Att de får döpas. Att de får stanna i landet. Vi behöver även ta hand om dessa människor, hjälpa dem praktiskt, uppmuntra dem, bjuda hem dem. Så ta dig gärna ann någon av dessa, bli en vän med dem.

Ett tacksägelseämne är att Selam med sina två barn från Eritrea har fått uppehållstillstånd. Bönesvar! Men nu behöver hon en lägenhet.


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

V33
Fr 17 Läger i Segolstorp
Sö 10:30 Tillsammansgudstjänst i Ladan på Segolstorp, lägeravslutning med grillkorv.
Ti 19 Bön
On 18:30 MötesplatsMed en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-08-09

Pastorn bloggar

V32
Det är fortfarande sommar och semestertider, våra verksamheter är inte i gång för fullt ännu. Vi har på söndag ingen vanlig gudstjänst utan bön för lägret kl.18:00. Men hjälps vi åt i bön så att dessa barn får uppleva Jesus, vädret är viktigt för ett lyckat läger och vädret kan ingen utom Gud påverka så vi behöver prata med honom.
Det finns en behovslista i kyrkan där du kan hjälpa till med lägermaten.

Vårterminen var spännande med fyra frälsta och ett dop. Vårt idoga arbete ger äntligen skörd. Jag tror att höstterminen blir minst lika spännande. Men vi behöver innesluta de som är nyfrälsta i bön, be om beskydd, om välsignelse, om ledning, att de får växa i sin tro. Att de får döpas. Att de får stanna i landet. Vi behöver även ta hand om dessa människor, hjälpa dem praktiskt, uppmuntra dem, bjuda hem dem. Så ta dig gärna ann någon av dessa, bli en vän med dem.


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V32
Sö 18 Lägerkickoff, bön för lägret
Ti 10 Bön

V33
Fr 17 Läger i Segolstorp
Sö 10:30 Tillsammansgudstjänst i Ladan på Segolstorp, lägeravslutning med grillkorv.
Ti 19 Bön
On 18:30 MötesplatsMed en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-08-02

Pastorn bloggar

V31
Nu är jag tillbaka på plats efter semestern, och finns tillgänglig för församlingen. Vi hade bön på förmiddagen och det kom 5 personer. Det känns bra att vara tillbaka i tjänst. Vi har haft en härlig och lång semester, den har haft en perfekt blandning av både väder och innehåll. Vi har hunnit med en del "måsten", en del slappning samt en del roliga turer till både kristna konferenser och andra trevliga ställen. Så nu är vi utvilade men spända inför nästa fas. Bäbis.

Vårterminen var spännande med fyra frälsta och ett dop. Vårt idoga arbete ger äntligen skörd. Jag tror att höstterminen blir minst lika spännande. Men vi behöver innesluta de som är nyfrälsta i bön, be om beskydd, om välsignelse, om ledning, att de får växa i sin tro. Att de får döpas. Att de får stanna i landet. Vi behöver även ta hand om dessa människor, hjälpa dem praktiskt, uppmuntra dem, bjuda hem dem. Så ta dig gärna ann någon av dessa, bli en vän med dem.


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V31
Sö 10:30 Församlingsmöte, Magnus Viklund, nattvard
Ti 19 Bön
On 18:30 MötesplatsMed en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-06-14

Pastorn bloggar

V24 - 31
Sommartiderna är här, jag ser fram emot starten, Nyhemsveckan. Kommer du till Nyhemsveckan så kanske vi ses där. Jag kommer vara med och betjäna i förbönen. Åk dit och ladda batterierna. Jag kan rekommendera Egil Svartendals möten han är riktigt bra och rolig.
Efter nyhemsveckan tar jag semester och vi ses igen i Augusti.
Under Juli månad så rullar Mötesplats på som vanligt, så kom och hälsa på våra vänner från Lugnsäter. Sedan har vi ordnat med sommarcafé tre söndagar.
Nytt Mötesnytt finns att hämta i kyrkan.
Nu på söndag är det vår sista frukost Alpha samling.
Är det någon som vill fixa den sista frukosten, säg till mig eller skriv upp er på den oranga listan i kyrkan.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Två personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi åtta kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till Alpha, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning och Alpha frukost.
Våra Alphagudstjänster, behöver personer som kan fixa frukost, även några som dukar och diskar, kolla på den orangea listan på dörren vem som är ansvarig för maten kontakta den personen om detaljer kring maten som ska fixas.
Det är gott att få församlingsgemenskap även kring matbordet.
"När vi alla hjälpas åt..." så blir det väldans bra.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och ny döpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V24
Sö 09:30 Alphagudstjänst, frukost, föredrag "Vad ska jag med kyrkan till?", kaffe och samtal i smågrupper.
Ti 10 Bön

v25
Sö 14 Friluftsgudstjänst på Kopparbolet tillsammans med Svenska kyrkan, Jan Wahn predikar, unison sång, fika.
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats

V26
Sö ingen gudstjänst

V27
Sö 18 Sommarcafé med sång och musik
On 18:30 Mötesplats

V28
Sö 18 Sommarcafé med sång och musik

V29
Sö 18 Sommarcafé med sång och musik
On 18:30 Mötesplats

V30
Sö ingen gudstjänst
Ti 10 Bön
On 19 Missionsråd hos Magnus
To 19 Styrelsemöte

V31
Sö 10:30 Församlingsmöte, Magnus Viklund, nattvard
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats
Med en önskan om en välsignad sommar / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-06-07

Pastorn bloggar

V23
Vilken härlig församlingsdag vi hade i söndags, först en levande gudstjänst med nattvard och förbön, sedan en picknick på munkängarna med bowling i Götene till avslutning. Bra tillfälle att bygga starkare relationer i församlingen. Tack till barn och ungdomsrådet och Hanna som fixade allt.

Ett nytt Mötesnytt är på gång jag ska bara få klart med sommar café först.

Vill ni hjälpas åt att hålla i ett enkelt café i sommar under Juli månad.
Hemgrupper eller andra grupper får gärna hjälpas åt med sommaren. Några musiker kan finnas på gång, så om ni vill fixa med fikat hör av er till mig.

Vi behöver även börja med Lugnåshelgen som vi planerar till våren/sommaren 2017: Vi behöver sätta datum och talare ev. sångare nu innan sommaren. Kom gärna med förslag till mig. Datumet det handlar om är den 20-21 maj. Vad tror ni? eller är det något som krockar som ni känner till?

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Två personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi åtta kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till Alpha, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning och Alpha frukost.
Våra Alphagudstjänster, behöver personer som kan fixa frukost, även några som dukar och diskar, kolla på den orangea listan på dörren vem som är ansvarig för maten kontakta den personen om detaljer kring maten som ska fixas.
Det är gott att få församlingsgemenskap även kring matbordet.
"När vi alla hjälpas åt..." så blir det väldans bra.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och ny döpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V23
Sö 09:30 Alphagudstjänst, frukost, föredrag "Varför och hur ska jag berätta om min tro för andra?", kaffe och samtal i smågrupper.
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats
To 19 Ledarsamling inför läger


Med en önskan om Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-05-31

Pastorn bloggar

V22
Vi har en församlingsdag på söndag, då börjar vi med vårt församlingsmöte som vanligt, sedan tar vi våra picknick korgar och åker gemensamt i bilar till en hemlig plats och äter vår lunch. Efter det åker vi till Götene och spelar bowling tillsammans. Det är nyttigt med picknick och bowling eftersom det bygger upp gemenskapen i församlingen, sen är det inte fel att det även är roligt.

Jag vill även inspirera dig till frimodighet, jag bad nämligen frälsningsbön med en muslim i söndags. Så vår församling vinner människor för Kristus! Halleluja och tack till Jesus!

Vill ni hjälpas åt att hålla i ett enkelt café i sommar under Juli månad. Hemgrupp 5 visar handlingskraft och har lovat att fixa ett sommarcafé den 24 juli de har även frågat en sångerska.
Hemgrupper eller andra grupper får gärna hjälpas åt med sommaren. Några musiker kan finnas på gång, så om ni vill fixa med fikat hör av er till mig.

Vi behöver även börja med Lugnåshelgen som vi planerar till våren/sommaren 2017: Vi behöver sätta datum och talare ev. sångare nu innan sommaren. Kom gärna med förslag till mig. Datumet det handlar om är den 20-21 maj. Vad tror ni? eller är det något som krockar som ni känner till?

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Två personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi åtta kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till Alpha, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning och Alpha frukost.
Våra Alphagudstjänster, behöver personer som kan fixa frukost, även några som dukar och diskar, kolla på den orangea listan på dörren vem som är ansvarig för maten kontakta den personen om detaljer kring maten som ska fixas.
Det är gott att få församlingsgemenskap även kring matbordet.
"När vi alla hjälpas åt..." så blir det väldans bra.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för nyfrälsta och ny döpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V22
Sö 10:30 Församlingsmöte, Magnus Viklund, nattvard, förhandlingar. Efteråt blir det församlingsdag med picknick och bowling. Föranmälan.
Ti 10 Bön


Med en önskan om Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-05-17

Pastorn bloggar

V20-21
Tack Jesus, för en härlig pingstdags gudstjänst! Helig Ande hade vänligheten att besöka oss. Sedan är det nog första gången vi döper en fd. muslim i församlingen. Mera sådant vore trevligt!

Jag och familjen har tagit lite semester och åker utomlands en vecka så jag är bortrest 18-25 maj.

Vill ni hjälpas åt att hålla i ett enkelt café i sommar under Juli månad. Hemgrupp 5 visar handlingskraft och har lovat att fixa ett sommarcafé den 24 juli de har även frågat en sångerska.
Hemgrupper eller andra grupper får gärna hjälpas åt med sommaren. Några musiker kan finnas på gång, så om ni vill fixa med fikat hör av er till mig.

Vi behöver även börja med Lugnåshelgen som vi planerar till våren/sommaren 2017: Vi behöver sätta datum och talare ev. sångare nu innan sommaren. Kom gärna med förslag till mig. Datumet det handlar om är den 20-21 maj. Vad tror ni? eller är det något som krockar som ni känner till?

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
En person av dem vi har bett för har blivit frälst!!! Så nu har vi nio kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till Alpha, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning, gräsklippning, kyrkfika. och...
Våra Alphagudstjänster, behöver personer som kan fixa frukost, även några som dukar och diskar, kolla på den orangea listan på dörren vem som är ansvarig för maten kontakta den personen om detaljer kring maten som ska fixas.
Det är gott att få församlingsgemenskap även kring matbordet.
"När vi alla hjälpas åt..." så blir det väldans bra.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V20
Sö 09:30 Alphagudstjänst, frukost, föredrag: "Hur kan jag stå emot det onda?", fika och samtal i smågrupper.
Ti 10 Bön
To 19 Missionsråd hos Stig

V21
Fr 19 Puls avslutning
Sö 09:30 Alphagudstjänst, frukost, föredrag: "Hur leder Gud oss?", fika och samtal i smågrupper.
Ti 19 Bön, 20 Styrelsemöte
On 18:30 Mötesplats


Med en önskan om Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-05-10

Pastorn bloggar

V19
Oj, det blev sommar på en gång. Härligt med sol och värme!
Nu laddar vi inför pingst, kom med förväntan och längtan. Låt oss göra denna pingst till en hyllning för att den helige Ande gavs till oss. Låt oss ge den helige Ande det utrymme han är värd på söndag. Det är roligt att det blir dop också, då är det fest.

Vi behöver även börja med Lugnåshelgen som vi planerar till våren/sommaren 2017: Vi behöver sätta datum och talare ev. sångare nu innan sommaren. Kom gärna med förslag till mig.
Jag funderar på om vi ska ha Lugnåshelgen i mitten av maj alltså 13-14 eller 20-21 maj. Vad tror ni? eller är det något som krockar som ni känner till?

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
En person av dem vi har bett för har blivit frälst!!! Så nu har vi nio kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till Alpha, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning, gräsklippning, kyrkfika. och...
Våra Alphagudstjänster, behöver personer som kan fixa frukost, även några som dukar och diskar, kolla på den orangea listan på dörren vem som är ansvarig för maten kontakta den personen om detaljer kring maten som ska fixas.
Det är gott att få församlingsgemenskap även kring matbordet.
"När vi alla hjälpas åt..." så blir det väldans bra.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V19
Sö 10:30 Gudstjänst, Dop, Magnus Viklund predikar, fika.
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats


Med en önskan om Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-05-03

Pastorn bloggar

V18
Det är mycket positivt som händer nu i vår församling som vi kan vara tacksamma för: Vi fick en ny medlem i söndags, vi har en person som vill döpa sig i pingst, vi har fått bidrag från Pingst för vårt integrations arbete. Det rör liksom på sig.
På söndag fortsätter vi med den Helige Ande, lägligt så här inför Pingsten.
En person är nu anmäld till dop, men det är fortfaraden ett böneämne att vi får se personer gå dopets väg i pingst. Vi får hjälpas åt att uppmuntra till dopet.
Har ni något förslag på musiker till vårt sommar café så hör av er till mig.
Jag vill inledningsvis även slå ett slag för städningen av kyrkan, det har varit lite svagt intresse för detta. Vi har ett system som bygger på frivillighet. En ren lokal är på ett sätt en grund för all verksamhet vi bedriver, det är det basala som behöver fungera.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
En person av dem vi har bett för har blivit frälst!!! Så nu har vi nio kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till Alpha, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsa extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning, gräsklippning, kyrkfika. och...
Våra Alphagudstjänster, behöver personer som kan fixa frukost, även några som dukar och diskar, kolla på den orangea listan på dörren vem som är ansvarig för maten kontakta den personen om detaljer kring maten som ska fixas.
Det är gott att få församlingsgemenskap även kring matbordet.
"När vi alla hjälpas åt..." så blir det väldans bra.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber att vi ska få döpa i pingst.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V18
Sö 09:30 AlphaGudstjänst, frukost, föredrag "Hur kan man bli fylld av den Helige Ande?", samtal i smågrupper.
Ti 10 Bön


Med en önskan om Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

Bloggarkiv