2015-03-24

Pastorn bloggar

V13
Hej
På söndag är vi i Björsäters kyrka, det är ingen ekumenisk gudstjänst, men det är Andres Ehrngrens avtackande. Vi har sagt i församlingen att vi denna söndag åker dit och lyckönskar Anders och firar Gudstjänst med svenska kyrkan istället för att fira en egen Gudstjänst. Det är mat i pastoratsgården efteråt.

Målsättning
Vi har nu beslutat i församlingen att jobba med målsättningen att vinna 5 nya för Guds rike för årsskiftet 2015/2016. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling.
Lämna namn till mig som ni vill att vi ber för.

Sång sugen?
Påsk närmar sig, och på annandagen så har vi en ekumenisk gudstjänst i Björsäters kyrka och i den Gudstjänsten så har vi en gemensam kör som det är fritt att ansluta sig till. Den ska sjunga ur ett material som heter "I Guds vind" jag har kopia och en cd om någon är intresserad. Men vill du vara med så är det övningar på måndagar kl 19:00 med start den 9 mars. Men anmäl ditt intresse till Inger Berzelius 0706-625711. Hon nämnde att övningsdagen går eventuellt att flytta om det skulle behövas.

Listor
Vi hjälps alla åt: Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan, städning och kyrkfika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber att vi ska får se fem personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi ska speciellt be för.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V13
Fr 19 Puls
Sö 10:30 Mässa i Björsäterskyrka, Anders Ehrngren avtackas
Må 18 Hobby, 19 sångövning i pastoratsgården
Ti 10 Bön
On 18:30 Mötesplats

Med en önskan Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2015-03-18

Pastorn Bloggar

V12
Hej
Vi fick en härlig helg tillsammans, starka möten, god gemenskap, intressant kunskap.
Jag tycker att det kändes speciellt att ha Merzek Botros hos oss i helgen som berättar om hans egen erfarenhet i mötet med muslimer och islam. Sju arabisktalande personer fick höra evangelium på lördag kvällen.

Målsättning
Vi har nu beslutat i församlingen att jobba med målsättningen att vinna 5 nya för Guds rike för årsskiftet 2015/2016. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling.
Lämna namn till mig som ni vill att vi ber för.

Sång sugen?
Påsk närmar sig, och på annandagen så har vi en ekumenisk gudstjänst i Björsäters kyrka och i den Gudstjänsten så har vi en gemensam kör som det är fritt att ansluta sig till. Den ska sjunga ur ett material som heter "I Guds vind" jag har kopia och en cd om någon är intresserad. Men vill du vara med så är det övningar på måndagar kl 19:00 med start den 9 mars. Men anmäl ditt intresse till Inger Berzelius 0706-625711. Hon nämnde att övningsdagen går eventuellt att flytta om det skulle behövas.

Listor
Vi hjälps alla åt: Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan, städning och kyrkfika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber att vi ska får se fem personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi ska speciellt be för.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V12
Sö 10:30 Gudstjänst, Magnus Viklund
Må 18 Hobby, 19 sångövning i pastoratsgården
Ti 19 Bön

Med en önskan Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2015-03-10

Pastorn bloggar

V11
Hej
Vi har nu beslutat i församlingen att jobba med målsättningen att vinna 5 nya för Guds rike för årsskiftet 2015/2016. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling.
Lämna namn till mig som ni vill att vi ber för.

Till Helgen
Lördagen den 14 mars kl 19:00 så har vi vår första arabiska Gudstjänst i församlingens historia, vi kommer inte förstå predikan om inte vi har en tolk. Detta är en satsning vi gör för att nå arabisktalande, muslimer och andra.
Så om du känner någon arabisktalande bjud in, erbjud skjuts, kom själv och var med.

Men kom redan kl 15:00 för då ska Merzek undervisa oss i hur vi når muslimerna.

Be för denna helg.

Sång sugen?
Påsk närmar sig, och på annandagen så har vi en ekumenisk gudstjänst i Björsäters kyrka och i den Gudstjänsten så har vi en gemensam kör som det är fritt att ansluta sig till. Den ska sjunga ur ett material som heter "I Guds vind" jag har kopia och en cd om någon är intresserad. Men vill du vara med så är det övningar på måndagar kl 19:00 med start den 9 mars. Men anmäl ditt intresse till Inger Berzelius 0706-625711. Hon nämnde att övningsdagen går eventuellt att flytta om det skulle behövas.

Listor
Vi hjälps alla åt: Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan, städning och kyrkfika.

Bön: Jesus tack för livet med dig, tack för frälsningen, tack för detta år som gått och allt som du gjort ibland oss, tack för året som ligger framför och allt som du har planerat och förberett. Öppna våra ögon så att vi ser behoven, gör oss villiga att hjälpa, låt oss följa din plan och vilja.
Jesus skänk oss glädje, trygghet, tröst och hopp.
Vi ber för vår församling: Inspirera oss till att tjäna dig.
Trösta de sorgsna, uppmuntra de modfällda, led de vilsna, och låt oss göra det samma. Ge kraft efter vart och ens behov, hela de sjuka.
Led din församling på rätta vägar och välsigna var och en.
Vi ber för alla våra verksamheter, att du leder oss så att din vilja sker.
Vi ber och längtar efter din helige Ande ska vidröra oss.
Vi tackar för att vi fått döpa, precis som enligt våra böner.
Men vi ber om att vi ska få döpa ännu flera.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V11
Fr 19 Puls
Lö 15 Hur når vi Muslimerna? undervisning med Merzek Botros från Sundbyberg.
Lö 19 Kvällsmöte för arabisktalande, Merzek Botros predikar på arabiska, Linda, Jörgen, fika.
Sö 10:30 Gudstjänst, Merzek Botros predikar och berättar om Global gemenskaps missionsarbete, Lena, nattvard, fika.
Må 18 Hobby, 19 sångövning i pastoratsgården
Ti 10 Bön
On 18:30 Mötesplats

Med en önskan Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2015-03-04

Pastorn Bloggar

V10
Hej
Lördagen den 14 mars kl 19:00 så har vi vår första arabiska Gudstjänst i församlingens historia, vi kommer inte förstå predikan om inte vi har en tolk. Detta är en satsning vi gör för att nå arabisktalande, muslimer och andra.
Så om du känner någon arabisktalande bjud in, erbjud skjuts, kom själv och var med.

Men kom redan kl 15:00 för då ska Merzek undervisa oss i hur vi når muslimerna.

Be för denna helg.

Sång sugen?
Påsk närmar sig, och på annandagen så har vi en ekumenisk gudstjänst i Björsäters kyrka och i den Gudstjänsten så har vi en gemensam kör som det är fritt att ansluta sig till. Den ska sjunga ur ett material som heter "I Guds vind" jag har kopia och en cd om någon är intresserad. Men vill du vara med så är det övningar på måndagar kl 19:00 med start den 9 mars. Men anmäl ditt intresse till Inger Berzelius 0706-625711. Hon nämnde att övningsdagen går eventuellt att flytta om det skulle behövas.

Listor
Vi hjälps alla åt: Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan, städning och kyrkfika.

Bön: Jesus tack för livet med dig, tack för frälsningen, tack för detta år som gått och allt som du gjort ibland oss, tack för året som ligger framför och allt som du har planerat och förberett. Öppna våra ögon så att vi ser behoven, gör oss villiga att hjälpa, låt oss följa din plan och vilja.
Jesus skänk oss glädje, trygghet, tröst och hopp.
Vi ber för vår församling: Inspirera oss till att tjäna dig.
Trösta de sorgsna, uppmuntra de modfällda, led de vilsna, och låt oss göra det samma. Ge kraft efter vart och ens behov, hela de sjuka.
Led din församling på rätta vägar och välsigna var och en.
Vi ber för alla våra verksamheter, att du leder oss så att din vilja sker.
Vi ber och längtar efter din helige Ande ska vidröra oss.
Vi tackar för att vi fått döpa, precis som enligt våra böner.
Men vi ber om att vi ska få döpa ännu flera.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V10
Sö 10:30 Församlingsmöte, Magnus Viklund, Skattkammaren
Må 18 Hobby, 19 sångövning i pastoratsgården
Ti 19 Bön


Med en önskan Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

Bloggarkiv