2016-11-30

Pastorn bloggar

V48
Sorg och saknad har drabbat församlingen, Ingemar Beiron har dött i lördags efter en hjärtinfarkt. Vi kommer ha parentation på söndag. Vår tröst finns hos Herren, som nu har tagit emot Ingemar hemma hos sig. Vi tänker på och ber för Britt och de närmaste.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.

I kyrkan finns en hjälp i form av ett papper: "Så kan du berätta om din tro för vännerna" pröva tipsen, vetja!
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för Ingemar Beirons anhöriga och för Bernt Bäckvall situation.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v48
Sö 09:15 Sångövning
Sö 10 Församlingsmöte, Andra advent, parentation till Ingemar Beiron minne, Magnus Viklund predikar
Sö 17 Julsångsövning
Ti 10 Bön
www.lugnaspingst.se

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-11-22

Pastorn bloggar

V47
Åtta personer från vår församling var med på Pingst Ledare i Jönköping i lördags, tillsammans med 700 andra ledare från hela södra Sverige. Inspirerande och uppmuntrande var det, och någon ny tanke kanske blir verklighet i vår församling.
Jag gillar att Pingst vill inspirera och uppmuntra även ideella ledare, de är ju de som bär församlingarna och all dess verksamhet. Mycket bra initiativ!

Ta med släkt och vänner, på söndag kl 16:00 firar vi första advent tillsammans både stora och små.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen. Det finns även en lista om du vill hjälpa till PULS med fika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v47
Fr 19 PULS
Sö 16 Tillsammansgudstjänst för stora och små, Första advent fika.
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats
www.lugnaspingst.se

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-11-15

Pastorn bloggar

V46
På lördag åker åtta ledare från vår församling till Jönköping och "Pingst ledare" det är ett nätverk och en samling ämnat för ideella ledare i våra församlingar. Det är för att uppmuntra och utrusta de som tjänar Gud i våra församlingar, så att de kan fortsätta det goda verket som pågår runt omkring i vårt land.

Det blir ingen Lucia i år. Men vi kommer att fira första advent med både barn och vuxna. Barn och ungdomsrådet ordnar en Tillsammansgudstjänst.

Sedan firar vi Jul på Juldagskvällen i kyrkan, visst är det härligt med jul sånger och musik, vill du sjunga eller spela så är du välkommen. Ta med släkt och vänner i jul.

Läs om de olika samlingarna i vårt nya mötesblad.

På torsdag förmiddag mellan 09:00-12:00 samlas en del av Skaraborgs pingstpastorer till frukost i vår kyrka. Det kan bli uppemot ett 20-tal. Vi brukar samlas några gånger per termin till frukost, samtal och bön.


Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen. Det finns även en lista om du vill hjälpa till PULS med fika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v46
Sö 10:30 Ekumeniskgudstjänst i Bredsäterskyrka, Karin Sterzel, Magnus Viklund.
Må 18 Hobby för barn, terminsavslutning.
Ti 10 Bön
On 18:30 Mötesplats

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-11-08

Pastorn bloggar

V45
Söndagens Gudstjänst var välbesökt, härligt att välkomna tre nya medlemmar: Farzad, Mohammad och Roghaye, vår utmaning är ny att få dem att känna sig hemma i Lugnås Pingstförsamling och hjälpa dem på alla sätt. Men samtidigt så flyttade tre medlemmar: Tobias, Linda och Fredrik, tråkigt men vi får bara välsigna dem och hoppas de får tjäna Herren ännu mer i deras nya församlingar.

Bibelstudier
Vi hade några fantastiska bibelstudier om tungotalet med Pascal Andréasson, dessa finns att lyssna på om du går till våran hemsida.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen. Det finns även en lista om du vill hjälpa till PULS med fika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v45
Fr 19 Puls för ungdom
Sö 10:30 Gudstjänst, Magnus Viklund predikar, nattvard.
Må 18 Hobby för barn
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-11-01

Pastorn bloggar

V44
I glädje och sorg, i med eller mot gång, så är Jesus där nära, mycket nära dig. Jag älskar det med Jesus, att när man är "ur fas", distraherad, nedstämd eller trött, så kan man bara ta en stund i bön och prisa Gud, då börjar man centreras och komma i fas igen. Det som kändes jobbigt känns inte lika jobbigt lägre. Ibland fastnar man i sitt människoperspektiv på tillvaron istället för att tänka i Gudsperspektiv. Allt handlar inte om mig och mitt. Det bekymmer som står framför mig kanske ser stort ut för mig som människa, men för Gud, inga problem! Så har du spårat ur, be en stund så kan Gud lyfta dig upp på spåret igen.

Pingstledare
Sista anmälningsdag för "Pingstledare" är flyttat fram till den 6 November. Så om du har inte hunnit med att anmäla dig, chansen finns ännu, gå in på pingst.se/ledare och anmäl dig via gruppanmälan jag kan skicka ett meddelande med fakturareferens nummer till dig om du hör av dig eller kolla på lathunden i kyrkan. Häng på om du är ledare, vet ja!

Bibelstudier
Vi hade några fantastiska bibelstudier om tungtalet med Pascal Andréasson, dessa finns nu att lyssna på om du går till våran hemsida.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen. Det finns även en lista om du vill hjälpa till PULS med fika.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka

v44
Sö 10:30 Församlingsmöte, Magnus Viklund predikar, Skattkammaren för barn.
Må 18 Hobby för barn
Ti 19 Bön

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

Bloggarkiv