2015-01-27

Pastorn Bloggar

V5-6
Hej
När man plaskar fram i slasket så vill man gärna blicka ner och se vart man sätter fötterna så att man inte trampar i de djupaste pölarna. Ser man bara ner i blasket så kan allt kännas rätt surt, men om man höjer blicken så ser man hur vi går en ljusare tid tillmötes och kan glädjas åt det.
Så här kan man även se livet i stort, strunt i småblasket - mindre bekymmer, sådant får man räkna med på sin livsvandring, det finns värre saker än blöta fötter. Men har vi vår blick fäst vid Jesus då ser vi ljuset vi går emot. Och det vi ser påverkar oss.

Administrationsmöte
Japp Gudstjänsten med det långa tråkiga namnet är snart här. Nästa lördag kl 18 närmare bestämt. Faktum är att detta möte inte är så tråkigt egentligen, vi äter gott och umgås, lyssnar till vad som hänt under året och ger varandra förnyat förtroende i de uppgifter vi har i församlingen. Vi har ingen nattvard för att inte bara stressa igenom den. Så kom och var med i gemenskapen.
- Gröt kokare och dukare efterlyses prata med Maria Mathiason.
- Tänk igenom dina uppdrag i församlingen, vill du göra något nytt? Prata med Gud om det så att det blir rätt, sedan med Åke Mathiason så att han kan skriva in det.
- En annons i MT ska publiceras torsdag den 29 januari

Fika
Vi har fika i en del av våra Gudstjänster. Som jag talat om på årshögtiden så är fika en gemenskapbyggande företeelse. Eftersom vi i nuläget inte har ett fungerande rullande schema med fikagrupper, så behöver detta ordnas på eget initiativ.
Skriv upp dig på listan i kyrkan eller kontakta mig så skriver jag upp dig. Så vore det toppen.Bön: Jesus tack för livet med dig, tack för frälsningen, tack för detta år som gått och allt som du gjort ibland oss, tack för året som ligger framför och allt som du har planerat och förberett. Öppna våra ögon så att vi ser behoven, gör oss villiga att hjälpa, låt oss följa din plan och vilja.
Jesus skänk oss glädje, trygghet, tröst och hopp.
Vi ber för vår församling: Inspirera oss till att tjäna dig.
Trösta de sorgsna, uppmuntra de modfällda, led de vilsna, och låt oss göra det samma. Ge kraft efter vart och ens behov, hela de sjuka.
Led din församling på rätta vägar och välsigna var och en.
Vi ber för alla våra verksamheter, att du leder oss så att din vilja sker.
Vi ber och längtar efter din helige Ande ska vidröra oss.
Vi tackar för att vi fått döpa, precis som enligt våra böner.
Men vi ber om att vi ska få döpa ännu flera.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V5
Fr 19 Puls
Sö 10:30 Gudstjänst, Magnus Viklund, Skattkammaren, Majken & Co
Må 18 Hobby
Ti 10 Bön
On 18:30 Mötesplats

V6
Lö 18 Administrationsmöte, T-G, måltid
Ti 19 Bön

Med en önskan Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2015-01-14

Pastorn bloggar

V3
Hej
Nu i tredje veckan på året har vi bönevecka, vi ber i vår kyrka varje dag både kl 10:00 och 19:00 och kan ni inte komma och så kan ni be hemma eller på jobbet. Denna vecka är en förberedande vecka för resten av terminen. Är det vi gör i församlingen inte med Gud eller för Gud så är det meningslöst. Det vi gör det gör vi för Gud och vi ber att det är med Gud, för är Gud med oss vem kan då vara emot oss?
Vi har sanningen vi har livet och vi har vägen, vi har det bästa och viktigaste en människa kan finna!
Därför ber vi om framgång, vi ber om väckelse i vår byggd, vi ber om att vi ska bli en Ande fylld församling, vi ber om beskydd, vi ber för våra missionärer, vi ber för regeringen, vi ber att Guds vilja ska ske i Lugnås och i våra liv.
Detta mina vänner är mycket viktiga saker.
För om vi inte ber och jobbar för människors frälsning i Lugnås vem ska då göra det?
Kom och be tillsammans med din församling denna vecka.

Fika
Vi har fika i en del av våra Gudstjänster. Som jag talat om på årshögtiden så är fika en gemenskapbyggande företeelse. Eftersom vi i nuläget inte har ett fungerande rullande schema med fikagrupper, så behöver detta ordnas på eget initiativ.
Nu på söndag så har vi en Tillsammansgudstjänst för små och stora, visst vore det trevligt med en fika då?
söndagen där efter får vi besök av Kurt Larssons grabb Rickard, visst vore det trevligt med en fika då oxå?. Skriv upp dig på listan i kyrkan eller kontakta mig så skriver jag upp dig. Så vore det toppen.Bön: Jesus tack för livet med dig, tack för frälsningen, tack för detta år som gått och allt som du gjort ibland oss, tack för året som ligger framför och allt som du har planerat och förberett. Öppna våra ögon så att vi ser behoven, gör oss villiga att hjälpa, låt oss följa din plan och vilja.
Jesus skänk oss glädje, trygghet, tröst och hopp.
Vi ber för vår församling: Inspirera oss till att tjäna dig.
Trösta de sorgsna, uppmuntra de modfällda, led de vilsna, och låt oss göra det samma. Ge kraft efter vart och ens behov, hela de sjuka.
Led din församling på rätta vägar och välsigna var och en.
Vi ber för alla våra verksamheter, att du leder oss så att din vilja sker.
Vi ber och längtar efter din helige Ande ska vidröra oss.
Vi tackar för att vi fått döpa, precis som enligt våra böner.
Men vi ber om att vi ska få döpa ännu flera.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V3
Fr 10 Bön, 19 Bön, 19 PULS terminsstart
Lö 10 Bön, 19 Bön
Sö 10:30 Tillsammansgudstjänst för stora och små, Bibelutdelning, Gideoniterna, fika.
Ti 10 Bön, 19 Styrelsemöte
On 18:30 Mötesplats

V4
Sö 10:30 Gudstjänst, Rikard Backlund, Lena Mathiason, fika.
Ti 19 Bön

Med en önskan Guds rika välsignelse och en riktigt God jul/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

Bloggarkiv