2016-12-14

Pastorn bloggar

V50 - 51
Hej detta är det sista mailet för i år.
Det är adventsgudstjänst på söndag, begravning för Ingemar Beiron på tisdag kl.11:00 i Lugnås kyrka, vi ställer därför in bönen på tisdag.
Det finns församlingsmedlemmar på asylboendet som gärna vill åka till begravningen, vill du skjutsa någon av dem så blir de glada. Jag har kontaktinformation om du behöver.
Sen firar vi Jul i kyrkan på Juldagskvällen.
Jag kommer åka ut med julblommor på fredag och under julveckan.

Lukas 2
25I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, 26och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. 27Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, 28tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:

29"Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
30Ty mina ögon har skådat frälsningen
31som du har berett åt alla folk,
32ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel."

Vi tänker och ber för Beirons familjen.
Vi ber extra för Bernt Bäckvall, och hans alvarliga situation.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.

I kyrkan finns en hjälp i form av ett papper: "Så kan du berätta om din tro för vännerna" pröva tipsen, vetja!
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för Ingemar Beirons anhöriga och för Bernt Bäckvall situation.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v50
Sö 10 Gudstjänst, Fjärde advent, Magnus Viklund predikar
Ti Bön inställd

v51
Sö 18 Jul Gudstjänst, Magnus Viklund, Tor-Gunnar Beiron, sång och musik.
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats

v52
Ti 10 Bön

Med en önskan om en God Jul och Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2016-12-06

Pastorn bloggar

V49
Ps 105
1Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk!
2Sjung och spela till hans ära,
tala om alla hans under!
3Prisa stolt hans heliga namn,
de som söker Herren må glädja sig.
4Sök er till Herren och hans makt,
träd ständigt fram inför honom.
5Tänk på de under han har gjort,
hans tecken och hans domslut,
6ni barn till Abraham, hans tjänare,
söner till Jakob, hans utvalde.

Vi tänker och ber för Beirons familjen.
Vi ber extra för Bernt Bäckvall, och hans alvarliga situation, hans lever är mycket dålig.

Församlingens gemensamma målsättning
I församlingen jobbar vi med målsättningen att vinna 10 nya för Guds rike för årsskiftet 2016/2017. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Fyra personer har blivit frälst i år!!! Så nu har vi sex kvar som målsättning att vinna.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling! Bjud med till gudstjänst, samtala med arbetskamraten eller grannen om din tro, vi behöver handla nu, "gå ut", våga samtala, lita på Jesus att det funkar, det måste få kosta lite.
Att vi har en målsättning betyder att vi alla satsar extra på evangelisation.

I kyrkan finns en hjälp i form av ett papper: "Så kan du berätta om din tro för vännerna" pröva tipsen, vetja!
Sen hjälps vi även åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: Snöskottning, städning och fika. Vill du fixa fika till någon gudstjänst, skriv gärna upp dig på listan, ett trevligt sätt att tjäna Gud och bygga gemenskapen i församlingen.

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst tio personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla nydöpta om beskydd och att du stärker deras tro.
Vi ber för människorna på Lugnsäter att de ska få ta emot dig Jesus.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för Ingemar Beirons anhöriga och för Bernt Bäckvall situation.
Vi ber för alla förföljda kristna i vår värld, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
v49
Fr 19 PULS, Julavslutning
Sö 09:30 Sångövning
Sö 10 Gudstjänst, Tredje advent, Mats Forsberg predikar, Skattkammaravslutning, nattvard, insamling till mission, kyrkkaffe
Ti 19 Bön
On 18:30 Mötesplats
To 18:30 Sångövning
www.lugnaspingst.se

Med en önskan om Guds välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

Bloggarkiv