2015-11-24

Pastorn bloggar

V48
Joh 14:21 "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."
Låt oss älska Jesus så mycket som församling att han uppenbarar sig för oss!

Samtalsfrågor
Frågeställningar att samtala om i din hemgrupp:

1. Föråldrad frikyrka: 60 år och äldre har störst närvaro i våra Gudstjänster. Varför är det så? Vilka konsekvenser får det? Hur får vi yngre att få samma höga deltagande? barn, ungdomar, unga vuxna, medelålders.

2. Hur ser drömgudstjänsten ut? och hur kommer vi dit?

3. Vår övergripande vision lyder: "Närhet: Nära Jesus, Nära varandra, Nära andra" Bör den förnyas eller är den fortfarande aktuell? Varför?

4. Vår målsättning lyder: "Vinna 5 personer för Jesus före årsskiftet." Hur går det med det? Hur når vi dit?

5. Vad tycker ni är bra med Lugnås Pingstförsamling
Det vi märkte var att 5 minuter per ämne är på tok för kort, så någon form av fortsättning blir det. Jag kan uppmuntra att samtala vidare om fråga ett i hemgrupperna samtalsunderlag finns att få av mig, ja även de andra frågorna får ni gärna ta upp i era grupper. Fråga fyra är brinnande aktuell. Vad vi kom fram till i Gudstjänsten kan ni läsa i kyrkan där vi satt upp dem. Sätt gärna upp det ni kom fram till, med de andra lapparna kyrkan.

Lussetåg
Söndagen den 13 december kl 16:00 blir det ett lussetåg i vår kyrka, det blir inte Puls som står för lust och fägringen utan andra förmågor i församlingen. Det är en tillsammansgudstjänst vilket innebär att den är lämpligt för alla åldrar. Så passa på och bjud in till Lugnås Pingstförsamlings luciafirande.

Målsättning
Vi har beslutat i församlingen att jobba med målsättningen att vinna 5 nya för Guds rike för årsskiftet 2015/2016. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling.
Låt oss hjälpas åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: städning, kyrkfika. Vill du hjälpa till att laga mat en torsdagskväll till Alpha kursen så vore vi tacksamma, kontakta mig. "När vi alla hjälpas åt..."

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi tackar för vår Alpha kurs och ber att deltagarna ska fördjupa sin tro och bli berörd av budskapet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst fem personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för terrorns offer i Paris och dess anhöriga, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V48
Sö 10:30 Gudstjänst, Magnus Viklund, Daniel Rånge, adventsfika.
Ti 19 Bön
To 18:30 AlphaMed en önskan om Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2015-11-17

Pastorn Bloggar

V47
Vi lever iden sista tiden vänner, var vaksam, sök dig närmare din Herre och frälsare.
Terrordåden i Paris, blir ytterligare ett exempel på frukten av extremistisk Islam. Vi sörjer de som blev offer för denna ondska. Känslan är att antingen vänder det och blir bättre genom länders gemensamma och förstärkta åtgärder eller så blir det värre. Tiden får visa oss. Hör av er till mig om ni behöver prata om detta.

Det blev ivriga samtal under söndagens Gudstjänst. Vi hade samtal i smågrupper om detta:

1. Föråldrad frikyrka: 60 år och äldre har störst närvaro i våra Gudstjänster. Varför är det så? Hur får vi yngre att få samma höga deltagande? barn, ungdomar, unga vuxna, medelålders.

2. Hur ser drömgudstjänsten ut? och hur kommer vi dit?

3. Vår övergripande vision lyder: "Närhet: Nära Jesus, Nära varandra, Nära andra" Bör den förnyas eller är den fortfarande aktuell? Varför?

4. Vår målsättning lyder: "Vinna 5 personer för Jesus före årsskiftet." Hur går det med det? Hur når vi dit?

5. Vad tycker ni är bra med Lugnås Pingstförsamling
Det vi märkte var att 5 minuter per ämne är på tok för kort, så någon form av fortsättning blir det. Jag kan uppmuntra att samtala vidare om fråga ett i hemgrupperna samtalsunderlag finns att få av mig, ja även de andra frågorna får ni gärna ta upp i era grupper. Fråga fyra är brinnande aktuell. Vad vi kom fram till i Gudstjänsten kan ni läsa i kyrkan där vi satt upp dem.

Inget julfirande
Jag försökte uppmuntra församlingen att fira jul, Jesu födelsedag, på Juldagen. Men jag blev nedröstad. Vi har Gudstjänst på söndag efter Jul.

Målsättning
Vi har beslutat i församlingen att jobba med målsättningen att vinna 5 nya för Guds rike för årsskiftet 2015/2016. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling.
Låt oss hjälpas åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: städning, kyrkfika. Vill du hjälpa till att laga mat en torsdagskväll till Alphan så vore vi tacksamma, kontakta mig. "När vi alla hjälpas åt..."

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi tackar för vår Alpha kurs och ber att deltagarna ska fördjupa sin tro och bli berörd av budskapet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst fem personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Vi ber för terrorns offer i Paris och dess anhöriga, vi ber att detta onda får upphöra.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V47
19 Puls övernattning
Sö 10:30 Gudstjänst, Magnus Viklund, skattkammaren för barn, nattvard.
Ti 10 Bön
On 18:30 Meetingpoint
To 18:30 AlphaMed en önskan om Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2015-11-10

Pastorn bloggar

V46
Vilken härlig Gudstjänst vi hade på farsdag tillsammans med svk. Att temat blev Far kändes naturligt, även den Helige Ande verkar tänka på det. Det var även roligt att lära känna den nya prästen Karin mera. intressant med dialogpredikan. Hemgrupp 5 även kallad tjejgruppen sjöng så att det kändes i hjärtat. Vi var nog minst 60 personer som käkade farsdagtårta. Härligt med andra ord.

På söndag som kommer så blir det även då en speciell Gudstjänst, vi kommer att ha samtal i smågrupper om församlingen och framtiden.
Vi har en fantastisk församling på mångavis, men situationen i samhället och världen förändras. Hur ska vi förhålla oss till detta som församling? Behöver vi förändras?
Kom gammal och ung så samtalar vi om vår församling och hjälps åt att finna vägen fram för Lugnås pingstförsamling.


Målsättning
Vi har beslutat i församlingen att jobba med målsättningen att vinna 5 nya för Guds rike för årsskiftet 2015/2016. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling.
Låt oss hjälpas åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: städning, kyrkfika. Vill du hjälpa till att laga mat en torsdagskväll till Alphan så vore vi tacksamma, kontakta mig. "När vi alla hjälpas åt..."

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi tackar för vår Alpha kurs och ber att deltagarna ska fördjupa sin tro och bli berörd av budskapet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst fem personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V46
Sö 10:30 Församlingsmöte, Magnus Viklund, samtal i smågrupper, förhandlingar
Må 18 Hobby terminsavslutning
Ti 19 Bön
To 18:30 AlphaMed en önskan om Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2015-11-03

Pastorn bloggar

V45
Jag har nu varit i Israel med mina pastors kollegor, fantastiskt! Intressant, upplysande och inspirerande. Jag tackar församlingen för denna möjlighet. Jag har även under v44 haft höstlovsledigt med mina barn förutom på torsdag då jag hade Alpha kurs och en träff med Komunister Karin Stertzel. Men nu är det gott att vara tillbaka.
Vi har gjort en ändring i planeringen: Nu på söndag den 8 nov har vi en Ekumeniskgudstjänst och nästa söndag den 15 nov har vi församlingsmöte med samtal om församlingen och framtiden, viktigt att du kommer och samtalar.

Alpha dag
På lördag har vi i Alpha kursen en heldag om Den Helige Ande. Vi behöver mycket förbön för den dagen och under den dagen. Att den Helige Ande även i praktiken får göra skillnad för deltagarna.

Målsättning
Vi har beslutat i församlingen att jobba med målsättningen att vinna 5 nya för Guds rike för årsskiftet 2015/2016. Vi behöver alltså inte vinna dessa till vår församlingsgemenskap i första hand, även om det vore trevligt.
Låt denna målsättning inspirera dig till handling.
Låt oss hjälpas åt att be för dessa som vi vill se bli frälsta. Vi har en "böneskål" där du kan lägga en lapp med namnet på den du tänker på, "böneskålen" är en sparbössa i form som en uggla. Så lägg en lapp i Ugglan på "altaret".
Namnen kommer aldrig att nämnas offentligt.

Listor
Skriv gärna upp dig på listorna som finns i kyrkan: städning, kyrkfika. Vill du hjälpa till att laga mat en torsdagskväll till Alphan så vore vi tacksamma, kontakta mig. "När vi alla hjälpas åt..."

Bön:
Tack Jesus för livet med dig, tack för allt gott du skänker oss. Tack för att du har en plan för Lugnås Pingstförsamling.
Tack för att vi får vara ett ljus för vår omgivning, för vår nästa, men fyll oss med mera lyskraft och frimodighet.
Vi tackar för vår Alpha kurs och ber att deltagarna ska fördjupa sin tro och bli berörd av budskapet.
Vi ber för våra barn och unga att de får uppleva dig Jesus.
Vi ber att vi ska får se minst fem personer komma till dig under detta år. Vi ber att du visar oss vilka vi speciellt ska be för.
Vi ber för alla i församlingen som är tyngda av bördor, sjukdom, krämpor, problem, kom och möt dessa, lyft av deras bördor.
Led oss på rätta vägar.
Kom med din välsignelse över oss och låt oss vara till välsignelse för andra.
Gjut din helige Ande över oss.
Låt vår församling vara en välsignelse för samhället.
Låt ditt namn bli ärat.
Amen!


Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V45
Lö 10 Alpha dag för deltagare i PK, 18:45 PULS till EQ
Sö 10:30 EkumeniskGudstjänst, Karin Stertzel och Magnus Viklund dialogpredikar. Lovsång och farsdagsfika.
Må 18 Hobby
Ti 10 Bön
On 18:30 Mötesplats
To 18:30 AlphaMed en önskan Guds rika välsignelse / Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

Bloggarkiv