2011-02-08

Pastorn bloggar

V6 & V7
Vi går åt ljusare tider och det är en källa till glädje, mera ljus tack!
När jag predikar om ditt och datt, att detta borde vi ta tag i och detta borde vi bli bättre på, så är det säkert många som suckar och tänker visst det låter bra men jag orkar inte ens ta hand om mig själv. Det finns de bland oss som är så utarbetade, nedstämnda och tyngda att de inte orkar se positivt på livet. Då orkar man inte med visioner och prat om att "nu tar vi nya tag". Då vill jag bara säga till dig känn en vila i Kristus, han är med dig när du känner dig bedrövlig, han är med dig även om du inte orkar be. Jag önskar och ber att ni får komma ur mörkret och in i ljuset igen. Att denna tuffa tid får ta slut och vara över snart.

V7 Åker barnen och jag på sportlov till Ljusdal, så jag är inte anträffbar den veckan.

Bön: Vi ber för alla i församlingen som är slitna, sorgsna, utbrända, trötta och överarbetade. Vi ber för Egon och anhöriga. Vi tackar för Elsies tillfrisknade, läkarna menar att det är över förväntan.


Predikoturerna fredag 11/2
Söndag 10:30 Gudstjänst, Magnus, sångarna
Tisdag 19 Bön

Predikoturerna fredag 18/2
Söndag 10:30 Gudstjänst, Örjan Bergheden predikar och sjunger
Måndag 18 Hobby
Tisdag 19 sångövning, 19 styrelsemöte
Onsdag 18 Missionsråd hos Ann-Marie & Owe

Guds välsignelse över din dag och vecka/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2011-02-01

Pastorn bloggar

V05
Guds frid alla underbara människor.
Vi har nu träffats i NFU-Gruppen, och plockat ut de medlemmar som kan få vara med och göra enkäten. Det är tre kriterier man måste uppfylla:
1. Är aktivt engagerad i församlingen verksamhet.
2. Utför en regelbunden syssla/uppgift i församlingen, stor eller liten.
3. Tillhör någon smågrupp i församlingen. Smågrupp definieras mycket vitt, det kan vara en arbetsgrupp, gemenskapsgrupp, studiegrupp, bönegrupp, etc.

Det handlar alltså om medlemmar som är engagerade och har kännedom om församlingen, så att de kan svara på frågorna om föresamlingen. Vi fick fram 55 namn, dessa 55 namn kommer vi att skicka till vår handledare, han kommer då att slumpa fram 35 namn utifrån dessa 55 namn. Dessa 35 personer kommer att samlas efter en gudstjänst för att fylla i enkäten.
Vi hoppas att ingen kommer att känna sig förbisedd, eftersom det är slumpen som väljer vilka som får svara på frågorna. Och du som blir ombedd att fylla i enkäten, vi hoppas att du verkligen vill göra detta för församlingens skull.

Bön: Vi ber att NFU undersökningen får visa sanningen om vår församling. Vi ber att den Helige Ande får utgjutas över församlingen. Vi ber för Egon och anhöriga.


Predikoturerna fredag 4/2
Fredag 19 Puls Terminsstart
Lördag 18 Administrationsmöte, Magnus, nattvard, förhandlingar, gröt
Måndag 18 Hobby Terminsstart
Tisdag 19 sångövning
Torsdag 19 Missionsråd hos Ann-Marie & Owe

Guds välsignelse över din dag och vecka/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

Bloggarkiv