2014-10-22

Pastorn bloggar

V43-44

Psaltaren 34
2Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov.
3Stolt ger jag Herren äran, de betryckta hör det och gläds.
4Lova Herren med mig, låt oss tillsammans ära hans namn!
5Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, han befriade mig från all fruktan.
6Se mot honom och stråla av glädje, sänk inte blicken i skam.
7Jag eländige ropade, Herren hörde, han räddade mig ur all min nöd.
8Herrens ängel håller vakt kring hans trogna och räddar dem.
9Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom!
10Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
11Lejon kan lida nöd och hungra, de som sökt sig till Herren saknar ingenting.

Amen och Halleluja på det!

Nytt Mötesnytt kommer på söndag

Jag tar höstlov v44 och åker med barnen till Ljusdal

Listor
En del saker i församlingen fungerar i dagsläget
enbart om man ställer upp genom att skriva upp sig på listor:
- Gräsklippningen
- Städningen
- Fika i Gudstjänsterna
- Fika i våra ungdomssamlingar (se nedan)
Så "dra ett strå till stacken" och skriv upp dig.

Vill du göra något för våra ungdomar?
Då kan du hjälpa till med att fixa fika en freda kväll. Ett toppen tillfälle att som församlingsmedlem interagera med ungdomarna och samtidigt stötta vår ungdomsverksamhet. Det finns en lista i kyrkan där du kan skriva upp dig eller så kontaktar du Linda Bäckvall eller mig.
Vi brukar börja med fikat, så du behöver inte stanna till typ 23:30 när ungdomarna går hem. 

Fars dag
På farsdag så har vi en ekumenisk gudstjänst i Björsäterskyrka och tänkte bjuda på tårta. Vi bakar tre var sa vi, skriv upp dig på listan i kyrkan om du är intresserad.

Bön: Jesus tack för livet med dig, tack för frälsningen, tack för denna vecka och allt som du har planerat och förberett. Öppna våra ögon så att vi ser behoven, gör oss villiga att hjälpa, låt oss följa din plan och vilja.
Jesus skänk oss glädje, trygghet, tröst och hopp.
Vi ber för vår församling: Inspirera oss till att tjäna dig.
Trösta de sorgsna, uppmuntra de modfällda, led de vilsna, och låt oss göra det samma. Ge kraft efter vart och ens behov, hela de sjuka.
Led din församling på rätta vägar och välsigna var och en.
Vi tackar för Lugnåshelgen och allt evangelium som har spridits, vi ber att din Ande ska röra vid de människor som var där, så att det bär frukt.
Vi ber även för bibeläventyret som har varit, låt barnen komma ihåg ditt ord.
Vi ber för församlingens alla verksamheter, låt de bära frukt.
Låt vår församling få vinna personer här i Lugnås för ditt rike.
Amen!Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V43
Fr 19 Puls
Lö 09-16 Utbildning "I trygga händer"
Sö 11:00 Gudstjänst, Skattkammaren, Magnus Viklund, sänds i radio 92,4 MHz
Ti 10 Bön
On 18:30 Mötesplats

V44
Sö 10:30 Församlingsmöte, Skattkammaren, Mats Forsberg, Majken & Co
Må 18 Hobby
Ti 19 Bön

Med en önskan Guds rika välsignelse/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2014-10-15

Pastorn bloggar

V42
I söndags hade vi ett härligt bön och lovsångsmöte, med nattvard, där puls ungdomar var med, efteråt bjöd de på fika.

Nu på söndag så har vi en familjegudstjänst, det betyder att den är inriktad till barnen, och då brukar det bli intressant både för barn o vuxna. Också blir det hamburgare efteråt, bara en sådan sak!

Storstädning
Lördag den 18 oktober kl. 09:00 Har vi storstädning av kyrkan. Vi hjälps åt att fräscha upp våra lokaler, och när vi gör det tillsammans så går det både fortare och blir roligare. Fika blir det med.

Listor
En del saker i församlingen fungerar i dagsläget
enbart om man ställer upp genom att skriva upp sig på listor:
- Gräsklippningen
- Städningen
- Fika i Gudstjänsterna
- Fika i våra ungdomssamlingar (se nedan)
Så "dra ett strå till stacken" och skriv upp dig.

Vill du göra något för våra ungdomar?
Då kan du hjälpa till med att fixa fika en freda kväll. Ett toppen tillfälle att som församlingsmedlem interagera med ungdomarna och samtidigt stötta vår ungdomsverksamhet. Det finns en lista i kyrkan där du kan skriva upp dig eller så kontaktar du Linda Bäckvall eller mig.
Vi brukar börja med fikat, så du behöver inte stanna till typ 23:30 när ungdomarna går hem. 

Fars dag
På farsdag så har vi en ekumenisk gudstjänst i Björsäterskyrka och tänkte bjuda på tårta. Vi bakar tre var sa vi, skriv upp dig på listan i kyrkan om du är intresserad.

Bön: Jesus tack för livet med dig, tack för frälsningen, tack för denna vecka och allt som du har planerat och förberett. Öppna våra ögon så att vi ser behoven, gör oss villiga att hjälpa, låt oss följa din plan och vilja.
Jesus skänk oss glädje, trygghet, tröst och hopp.
Vi ber för vår församling: Inspirera oss till att tjäna dig.
Trösta de sorgsna, uppmuntra de modfällda, led de vilsna, och låt oss göra det samma. Ge kraft efter vart och ens behov, hela de sjuka.
Led din församling på rätta vägar och välsigna var och en.
Vi tackar för Lugnåshelgen och allt evangelium som har spridits, vi ber att din Ande ska röra vid de människor som var där, så att det bär frukt.
Vi ber även för bibeläventyret som har varit, låt barnen komma ihåg ditt ord.
Vi ber för församlingens alla verksamheter, låt de bära frukt.
Låt vår församling få vinna personer här i Lugnås för ditt rike.
Amen!Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V42
Lö 09 Storstädning av kyrkan, fika
Sö 10:30 Familjegudstjänst, Magnus Viklund m.fl. Hamburgare
Må 18 Hobby
Ti 19 Bön, 20 Styrelsemöte
Med en önskan Guds rika välsignelse/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2014-10-08

Pastorn bloggar

V41
Söndag
På söndag så har vi ett bön och lovsångs möte, vi firar nattvard och fikar tillsammans. Puls kommer att fixa fikat, så vi hjälps åt att få ungdomarna att trivas i vår mötes gemenskap.

Storstädning
Lördag den 18 oktober kl. 09:00 Har vi storstädning av kyrkan. Vi hjälps åt att fräscha upp våra lokaler, och när vi gör det tillsammans så går det både fortare och blir roligare.

Listor
En del saker i församlingen fungerar i dagsläget
enbart om man ställer upp genom att skriva upp sig på listor:
- Gräsklippningen
- Städningen
- Fika i Gudstjänsterna
- Fika i våra ungdomssamlingar (se nedan)
Så varför inte "dra ett strå till stacken" och skriv upp dig.

Vill du göra något för våra ungdomar?
Då kan du hjälpa till med att fixa fika en freda kväll. Ett toppen tillfälle att som församlingsmedlem interagera med ungdomarna och samtidigt stötta vår ungdomsverksamhet. Det finns en lista i kyrkan där du kan skriva upp dig eller så kontaktar du Linda Bäckvall eller mig.
Vi brukar börja med fikat, så du behöver inte stanna till typ 23:30 när ungdomarna går hem. 


Bön: Jesus tack för livet med dig, tack för frälsningen, tack för denna vecka och allt som du har planerat och förberett. Öppna våra ögon så att vi ser behoven, gör oss villiga att hjälpa, låt oss följa din plan och vilja.
Jesus skänk oss glädje, trygghet, tröst och hopp.
Vi ber för vår församling: Inspirera oss till att tjäna dig.
Trösta de sorgsna, uppmuntra de modfällda, led de vilsna, och låt oss göra det samma. Ge kraft efter vart och ens behov, hela de sjuka.
Led din församling på rätta vägar och välsigna var och en.
Vi tackar för Lugnåshelgen och allt evangelium som har spridits, vi ber att din Ande ska röra vid de människor som var där, så att det bär frukt.
Vi ber även för bibeläventyret som har varit, låt barnen komma ihåg ditt ord.
Vi ber för församlingens alla verksamheter, låt de bära frukt.
Låt vår församling få vinna personer här i Lugnås för ditt rike.
Amen!Till: Mariestadstidnings predikoturer.
Publiceringsvecka
V41
Fr 19 Puls
Sö 10:30 Bön och lovsångsmöte, Lena Mathiason, Magnus Viklund, Nattvard, fika.
Må 18 Hobby
Ti 10 Bön
On 18:30 Mötesplats
Med en önskan Guds rika välsignelse/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

Bloggarkiv