2012-01-31

Pastorn bloggar

V5

Hej nu är jag tillbaka. Jag och familjen har haft en fin vecka i Branäs och alla armar och ben är hela.

 

Just nu har vi en byggarbetsplats utanför kyrkan, grävmaskiner, lastbilar, 2 containrar, 1 barack och en hel massa betongrör tar upp våra parkeringar. De ska gräva ner en ny dagvattenledning bakom kyrkan. Jag vet inte hur mycket av detta blir kvar på lördag då vi har Administrationsmöte. Men risken finns att vi kommer ha mindre parkeringsyta än vanligt. Vi kan ju tänka på att minimera antal bilar på lördag. Vi som bor nära kan väll gå och ni som måste åka bil kan väl försöka samåka.  

 

Men låt inte detta avskräcka er från att komma till församlingens årliga administrationsmöte, det blir en trevlig stund tillsammans med Nattvardsfirande, årsberättelse och gröt måltid. Det är ett viktigt möte eftersom församlingens olika förtroendeuppdrag ska förnyas. Väl mött!

 

Och ta det försiktigt på vägarna!

 

Bön: Tacka Herren för församlingen och det året vi fått. Vi ber för barn och ungdomarna. Vi ber för församlingen, skickliggör oss i vår uppgift här i byn. Vi ber för vår byggd. Vi ber för det nya året.

 

 

Predikoturerna fredag 3/2

 

Lördag 18 Administrationsmöte, Magnus, Daniel, Nattvard, grötmåltid

Måndag 18 Hobby terminsstart

Tisdag 19 Sångövning

Torsdag 19 Samling för hemgruppsledare

Bg.5505-5503

 

 

Med en önskan om Guds rika välsignelse/ Magnus Viklund

pastor@lugnaspingst.se

 


2012-01-17

Pastorn bloggar

V3-4

Böneveckan är över, den kändes både inspirerande och verksam. Vi fick bönesvar allt eftersom veckan fortsatte. Men många bönesvar längtar vi fortfarande efter, att få se människor komma till tro, och att Gud ska använda församlingen som sitt redskap detta år. Det skulle vara spännande om det hände något nytt i församlingen eller i byn detta år.

 

I söndags så predikade jag om vår vision: Nära Jesus, nära varandra och nära andra. Blir detta en verklighet i våra liv och i församlingen så är det min övertygelse att det kommer att förlösa saker och ting i församlingen.

 

V4 kommer jag och familjen att åka till fjällen, ärenden hänvisas då till församlingstjänarna främst Lennart Klasson som ansvarar för den veckan.

 

Skattkammaren drar i gång för terminen söndagen 29 januari, kom och var med!

 

4 februari är det Administrationsmöte, församlingens olika förtroende uppdrag ska förnyas, vill du vara med i någon ny uppgift eller avsäga dig något meddela Åke eller skriv på listan i kyrkan. Vi efterlyser en person som kan leda en serveringsgrupp, en rolig men viktig uppgift.

 

Ta det försiktigt på vägarna!

 

Bön: Tacka Herren för församlingen och det året vi fått. Vi ber för barn och ungdomarna. Vi ber för församlingen, skickliggör oss i vår uppgift här i byn. Vi ber för vår byggd. Vi ber för det nya året.

 

 

Predikoturerna fredag 20/1

 

Söndag 10:30 Familjegudstjänst, bibelns dag, Magnus, bibelutdelning, Gideoniterna, fika. 16 Styrelsemöte

Bg.5505-5503

 

Predikoturerna fredag 27/1

 

Söndag 10:30 Radiogudstjänst, skattkammaren, Mats Forsberg.

Tisdag 19:00 Bön

Bg.5505-5503

 

 

 

Med en önskan om en välsignad start på det nya året/ Magnus Viklund

pastor@lugnaspingst.se

 


2012-01-10

Pastorn bloggar

V2

Det var ett härligt årsmöte på både andligt, gemenskapligt och ett matigt sätt. Det var roligt att så många kom, det är då det blir fest.

 

Jag har skrivit ett brev till församlingen, alla medlemmar får varsitt. Vi kallar dem kvartalsbrev eftersom det ska bli fyra per år som går ut.

Tanken är flera med dessa brev: Först och främst förmedla information till församlingens medlemmar, aktuella ämnen, tankar bakom, vad som kommer, stora händelser, rapport från våra olika verksamheter, något andligt aktuellt och "matnyttigt". Fördelarna med detta brev är flera: Vi vet att alla fått del av informationen, mindre aktiva medlemmar kan känna sig mer delaktiga, information i skrift per post kan läsas när det passar och når alla.

Det finns 26 brev kvar. Efter mötet på söndag skickar jag dem per post, om du inte har fått tag i ditt, så finns det att hämta i kyrkan. Hjälp gärna till att förmedla dessa om du bor i närheten av någon. Många brev har redan fått den hjälpen så vitt jag kan förstå, det tackar jag för.

 

Böneveckan har dragit igång, vi var sex själar som vågade trotsa halkan. Vi läser ur Johannes breven för tillfället.

På torsdag kväll börjar vi läsa ur Uppenbarelseboken, det blir intressant.  

  

Ta det försiktigt på vägarna!

 

Bön: Tacka Herren för församlingen och det året vi fått. Be för Gertrud. Be för Christer Tornberg. Vi ber för barn och ungdomarna. Vi ber för församlingen. Vi ber för vår byggd. Vi ber för det nya året.

 

 

Predikoturerna fredag 13/1

 

Fredag 10 Bön, 19 Bön

Lördag 10 Bön, 19 Bön

Söndag 10:30 Gudstjänst, Magnus, Alexander, m.fl.

Tisdag 19 Bön

Onsdag 18 NFU-Grupp

Torsdag 19 Missionsråd hos Owe

 

 

 

Med en önskan om en välsignad start på det nya året/ Magnus Viklund

pastor@lugnaspingst.se

 


Bloggarkiv