2013-03-19

Pastorn bloggar

V12

Jes 53:2  Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

Jes 53:3  Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Jes 53:4  Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.

Jes 53:5  Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jes 53:6  Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Jes 53:7  Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

Jes 53:8  Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse?

Jes 53:9  Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.

Jes 53:10  Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom.

Jes 53:11  Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

Jes 53:12  Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

 

700 år före Kristus skrev Jesaja detta. Men det låter som en betraktelse skriven efter Jesu död på Golgata, av ett känslomässigt berört vittne till det som nyligen skett. En häpnadsväckande profetia!

 

En utmaning till församlingen denna termin är: Bjud hem en person eller familj på en fika, de du bjuder hem är församlingsmedlemmar som du inte vanligtvis brukar bjuda hem. 

 

 

Bön: Tack Jesus för livet med dig, tack för församlingen, tack för allt det goda du skänker oss var dag, tack för PULS samlingarna och de nya besökarna.

Vi tackar för Nils-Åke som börjar bli bättre men fortsätter att be för honom i sin svaghet. Vi ber för Gunilla och hela hennes familj. Vi ber för vår församling. Vi ber för Våra Gudstjänster, Skattkammaren, Hobby och Puls. Vi ber att församlingen ska bli en starkare och djupare gemenskap. Vi ber att Anden får gjutas över oss. Vi ber att Jesus, så som vi känner honom blir känd bland de asylsökande. Vi ber om fler frälsta i vår gemenskap.

  

 

Predikoturerna fredag 22/3

Fredag 19 PULS

Söndag 10:30 Gudstjänst, Magnus, sänds i radio kl.11

Måndag 18 Hobby

Tisdag 19 Bön

www.lugnaspingst.

 

Predikoturerna Påsk

Fredag 10:30 Gudstjänst, Magnus, nattvard

Söndag 10:30 Gudstjänst, Skattkammaren, Magnus, Sångarna, fika. Sänds i radio kl. 11

Måndag 10:30 Ekumenisk Gudstjänst i Lugnås kyrka, Magnus, Anders, gemensam kör

Onsdag 18:30 Mötesplats Lugnsäter

Torsdag 19 Styrelsemöte hos Bernt

 www.lugnaspingst.

 

Med en önskan om Guds rika välsignelse/ Magnus Viklund

pastor@lugnaspingst.


2013-03-12

Pastorn bloggar

V11

Det är gott att tillhöra en församlingsgemenskap. Jag brukar försöka hinna med att hälsa alla välkommen vid dörren på söndagarna, och när jag då möter medlemmarna i församlingen blir jag glad. Det finns något speciellt i relationen mellan två personer som har funnit Jesus. På söndag blir det lite extra, då får vi gäster från hela Skaraborg till vår familjegudstjänst, eftersom PU har sitt årsmöte hos oss efter Gudstjänsten.  

 

Jag vill slå ett slag för hemgruppen. Är du inte med sök upp någon av hemgrupps ledarna som det står om i pärmen "Hemgrupper" i lillasalen i kyrkan. Det är bra för både dig och församlingen att du är med i en gemenskap.

 

Daglediga som vill hjälpa till med den nu pågående renoveringen av våra lokaler kan höra av sig till Stig.

 

Har du några förslag till hur våra Gudstjänster ska vara? Lämna gärna förslag i lådan i kyrkan eller maila mig så tar jag med det till NFU gruppen.

 

En utmaning till församlingen denna termin är: Bjud hem en person eller familj på en fika, de du bjuder hem är församlingsmedlemmar som du inte vanligtvis brukar bjuda hem. 

 

 

Bön: Tack Jesus för livet med dig, tack för församlingen, tack för allt det goda du skänker oss var dag, tack för PULS samlingarna och de nya besökarna.

Vi fortsätter att be för Nils-Åke som fortfarande är svag. Vi ber för Gunilla och hela hennes familj. Vi ber för vår församling. Vi ber för Våra Gudstjänster, Skattkammaren, Hobby och Puls. Vi ber att församlingen ska bli en starkare och djupare gemenskap. Vi ber att Anden får gjutas över oss. Vi ber att Jesus, så som vi känner honom blir känd bland de asylsökande. Vi ber om fler frälsta i vår gemenskap.

  

 

Predikoturerna fredag 15/3

Söndag 10:30 Familjegudstjänst, Kompis talkshow med lägerkompet, efterföljande årsmöte PU Skaraborg.

Måndag 18 Hobby

Tisdag 18 NFU gruppen

Onsdag 18:30 Mötesplats Lugnsäter

www.lugnaspingst.se

 

Med en önskan om Guds rika välsignelse/ Magnus Viklund

pastor@lugnaspingst.


2013-03-05

Pastorn bloggar

V10

Församlingsmötet i söndags var verkligen en högtid. Vi hade en fin välsignelse av Gabriel Bäckvall, det känns verkligen viktigt och värdefullt att församlingen får be och välsigna barnen i församlingen i början av deras liv. Sen fick vi välkomna Linda Forsberg tillbaka som medlem, verkligen roligt, vi får hjälpas åt att få henne att känna sig hemma här, det blir kanske inte så svårt… men vi kan tänka på det. Sen hade vi en fin lovsångsstund med Mia där det fanns en närvaro av den Helige Ande, det kändes som alla öppnade sig och gav Gud en chans. Predikan, nattvard och förhandlingarna gav sitt det med. Tillsist en fantastisk fika gemenskap, jag måste säga det vi har en riktigt go gemenskap över kaffekoppen.

 

Nu börjar vi arbetet med att rusta upp våra lokaler, just nu slamrar det nerifrån köket i lägenheten. Församlingen har sagt OK vi ska rusta upp och anpassa lokalerna för den verksamhet vi har där. Golv, väggar och tak ska fixas. Vill du hjälpa till? Kontakta Stig eller någon annan i fastighets gruppen.

 

Har du några förslag till hur våra Gudstjänster ska vara? Lämna gärna förslag i lådan i kyrkan eller maila mig så tar jag med det till NFU gruppen.

 

En utmaning till församlingen denna termin är: Bjud hem en person eller familj på en fika, de du bjuder hem är församlingsmedlemmar som du inte vanligtvis brukar bjuda hem. 

 

 

Bön: Tack Jesus för livet med dig, tack för församlingen, tack för allt det goda du skänker oss var dag.

Vi fortsätter att be för Nils-Åke som fortfarande är svag. Vi ber för Gunilla och hela hennes familj. Vi ber för vår församling. Vi ber för Våra Gudstjänster, Skattkammaren, Hobby och Puls. Vi ber att församlingen ska bli en starkare och djupare gemenskap. Vi ber att Anden får gjutas över oss. Vi ber att Jesus, så som vi känner honom blir känd bland de asylsökande. Vi ber om fler frälsta i vår gemenskap.

  

 

Predikoturerna fredag 8/3

Fredag 19 PULS

Söndag 10:30 Gudstjänst, Magnus.

Måndag 18 Hobby

Tisdag 19 Bön

Onsdag 19 Musikråd

Torsdag 19 Missionsråd hos Ulrika

Bg.5505-5503

 

Med en önskan om Guds rika välsignelse/ Magnus Viklund

pastor@lugnaspingst.

Bloggarkiv