2010-10-26

Bloggen

V43
Apg 3:3-9
Lame mannen vid Sköna porten
När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva.
De fäste blicken på honom, och Petrus sade: "Se på oss!"
Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något.
Men Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!"
Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister.
Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud.
Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.

Att ge pengar hade varit rätt och gott. Men Petrus gav mycket mer, något mycket bättre, det han hade fått från Gud… Vad har du fått från Gud att förvalta?...

Bön: Be att Gud får använda de gåvor som han har lagt ner i oss. Be för Egon, Elsie och Birgittas Helen som är sjuka.

Predikoturerna fredag 29/10
Söndag 11:00 Radiogudstjänst, Skattkammaren, Daniel & Henrik, Magnus.
Måndag 18:00 Hobby
Tisdag 19:00 Sångövning

Guds välsignelse över din dag och vecka/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2010-10-19

Bloggen

V42
Kyrkan var inte fullsatt i söndags kväll, men det blev bra ändå, Erik Bryskhe från Götene talade om NFU, det var inspirerande och känslan var positiv.
Ett par frågor ställde han till oss som församling vilken är vår styrka, vad är vi bra på? Och vad finns det för behov i Lugnås? Fundera på det… Man kan göra en omvärldsanalys på Lugnås, försöka ta reda på hur vår by är, så att man vet hur man ska nå fram. Undersökningen låter intressant. Undra vilket resultat vår församling skulle få? Vad är våra styrkor och svagheter?… spännande och lite skrämmande.

Bön: Be att församlingen får göra Guds vilja. Be för Egon, Elsie och Birgittas Helen som är sjuka.

Predikoturerna fredag 22/10
Söndag 10:30 Ekumenisk Gudstjänst, Margaretha Lännewall predikar, Börje leder gemensam kör, fika
Måndag 18:00 Hobby
Tisdag 19:00 Bön
Torsdag 19:00 Styrelsemöte

Guds välsignelse över din dag och vecka/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

2010-10-12

Bloggen

V41
Fint jobb med grunden! Nu behöver vi inte vara oroliga för putsen. Vi får väll se om det blir någon slutspurt med baksidan framöver. Men mer arbete finns att göra, nu på lördag så har vi den återkommande fantastisk trevliga gemenskapsdagen i pk 8.00 Höststädning mä kaffe hälsar Håkan. Blir vi ett gäng så är vi lätt klara innan lunch.

NFU föredrag på söndag! Erik Bryskhe pastor i EFK i Götene kommer till oss och berättar vad NFU är för något. Om vi väljer att jobba vidare med NFU så kommer Erik även att vara vår handledare, ett stöd i vårt arbete med att bli en frisk växande församling. Gör vi sedan undersökningen i vår församling, då är det bara början på ett arbete som vi behöver genomgå. Det handlar inte om att knäppa med fingrarna så blir allt bra, sådana lösningar finns inte.
Värst vad mycket skriv om arbete det blev denna gång… Jag får väl skriva om vikten av att vila nästa gång. :)

Bön: Be att församlingen får göra Guds vilja. Be för Egon, Elsie och Birgittas Helena som är sjuka.

Predikoturerna fredag 15/10
Fredag 19:00 Puls
Lördag 08:00 Höststädning av kyrkan, fika
Söndag 16:30 Församlingstjänarna, 18:00 Kvällsmöte Erik Bryskhe från Götene talar om Naturlig församlingsutveckling, fika
Tisdag 19:00 Gemensamsångövning i pastoratsgården

Guds välsignelse över din dag och vecka/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email
______________________________________________________________________

2010-10-05

Bloggen

V40
Vi hade höstterminens första Puls samling, det kändes positivt, de är ett roligtgäng som håller ihop, de brukar även åka in till samlingarna i stan. Det känns bra att vi ber för dem, det ska vi fortsätta med.
En gammal klasskamrat från PTS ringde mig i veckan (han gick årskursen över mig) Magnus Edforss han är för nuvarande pastor i Eksjö. Han är givetvis mycket trevlig. Magnus berättade att han ska börja som Pastor i Mariestads pingstförsamling till sommaren. Dubbelt trevligt, både att Mariestad äntligen ska få en pastor och att han heter Magnus… jag menar och att det är någon jag känner. 

Bön: Be för församlingen, be för Egon och Elsie.

Predikoturerna fredag 8/10
Söndag 10:30 Extra administrationsmöte med val av ny styrelseledamot, Skattkammaren, Magnus, Paulina & Co, nattvard
Måndag 18:00 Hobby
Tisdag 19:00 Bön

Guds välsignelse över din dag och vecka/ Magnus Viklund
pastor@lugnaspingst.se

Bloggarkiv